Văn bản mới nhất
Văn bản
  • Số 143 2020 NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108 2014 NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113 2018 NĐ-CP
  • «Trở về
Số hiệu: 143/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/12/20
Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Trích yếu:
1 of 6