Văn bản mới nhất
Văn bản
  • Số 483 SYT-NVY V v triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi và các đối tượng khác trong trạng thái cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
  • «Trở về
Số hiệu: 483/SYT-NVY
Ngày ban hành: 03/02/21
Cơ quan ban hành: Sở Y tế
Trích yếu:
1 of 3